PROVOZNÍ DOBA VELIKONOCE 2023

PÁTEK   31.3.2023    6:00-20:00
SOBOTA   1.4.2022 7:00-12:00
NEDĚLE   2.4.2022 ZAVŘENO
PONDĚLÍ   3.4.2022 6:00-20:00
ÚTERÝ   4.4.2022 6:00-20:00
STŘEDA   5.4.2022 6:00-20:00
ČTVRTEK   6.4.2022 6:00-20:00
PÁTEK   7.4.2022 ZAVŘENO
SOBOTA   8.4.2023 ZAVŘENO
NEDĚLE 9.4.2023 ZAVŘENO
PONDĚLÍ 10.4.2023 ZAVŘENO
ÚTERÝ 11.4.2023 6:00-20:00

 

FIRMA SMETANA A SMETANA S.R.O. VÁM PŘEJE RADOSTNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ A BOHATOU POMLÁZKU.

Přeprava nebezpečných věcí ADR vozidel typu EX/II, EX/III, FL, AT, OX

Technická prohlídka ADR je technickou prohlídkou vozidla určeného k přepravě nebezpečných věcí z hlediska plnění požadavků stanovených zvláštním právním předpisem (Vyhláška č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)). Tento druh technické prohlídky může provádět pouze stanice technické kontroly, která byla k této činnosti pověřena ministerstvem a jejíž pracovníci byli pro tuto činnost vyškoleni. Podmínky zabezpečení této činnosti oznámí ministerstvo ve Věstníku dopravy. osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu, protokol o pravidelné technické prohlídce, pokud již byla provedena (nevztahuje se na vozidla nová, prvně uváděná do provozu) doklad o provedení prvních nebo periodických zkouškách pevné nebo výměnn nástavby podle dohody ADR vydaný k tomu pověřenou organizací. Zpravidla sestává ze dvou částí, a to zprávy o provedené zkoušce (např. inspekčná zprávy) a návazného osvědčení (inspekčního certifikátu) o shodě s platnými požadavky dohody ADR. Jedná-li se o cisternu, musí bt v certifikátu vydaném po 31.12.2002 uveden vždy kód cisterny a případně další ustanovení, které tato cisterna splňuje doklad o zkoušce těsnosti nástavby podle dohody ADR vydaný k tomu pověřenou organizací (pokud ho podle předchozího certifikátu nástavba již má mít) osvědčení ADR, pokud již bylo dříve vozidlu vydáno.

Fakturační údaje

SMETANA a SMETANA s.r.o.
Lažínky 71
67602 Moravské Budějovice
IČO: 63480565
DIČ: CZ63480565

Kontaktní informace

vedoucí: SMETANA Jiří
příjem: +420 568 420 332
objednání: +420 602 144 421
vedoucí: +420 602 144 332
email: stk.smetana@atlas.cz 

Provozní doba

Pondělí   6:00-20:00
Úterý 6:00-20:00
Středa 6:00-20:00
Čtvrtek 6:00-20:00
Pátek 6:00-20:00
Sobota 7:00-12:00

Spolupracujeme

měření emisí, autoservis